Skip to content

Eventbransjen profesjonaliseres

Eventbransjen består av mennesker og leverandører som jobber med ulike oppgaver til små og store arrangementer. Fellesnevneren er å bidra til å skape en god opplevelse for målgruppen og ikke minst sikre maksimal verdiskaping for alle interessenter. Event management som fagdisiplin er en form for ekstremsport på grunn av sin høye intensitet og med et…

Del dette:
Les mer

Lokal vs. global kunnskap og innovasjon

I Norge har vi en kultur hvor “vi selv vet best”. Vi vil helst gjøre oppgavene selv enn å se om det finnes andre som har ekspertise og slippe dem til. Ut i fra et slikt handlingsmønster skjer det lite ny innovasjon i verdensmålestokk. Det blir heller lokal innovasjon og unødvendig mye ressurser på å…

Del dette:
Les mer

Den nye møteindustrien

Vi lever i en tid hvor endring står i fokus om vi skal overleve og lykkes i næringslivet. Etablerte forretningsmodeller og fagområder endres og utfordres med nye nisjer og løsninger som popper opp og vokser i et økende tempo. I en verden som blir mer kompleks å forholde seg til, er møter og samhandling mellom…

Del dette:
Les mer

Planlegging av møter

Her får du en oppskrift Middelthon har satt sammen på hvordan planlegge og gjennomføre små møter. Denne er veldig generell, men gir gode innspill for å lage deres egen variant. Ta kontakt for å utvikle et opplegg tilpasset din bedrift.   BEFORE THE MEETING Meeting owner – secure all points on this list is ok…

Del dette:
Les mer

The Amoco Story

Amoco Production Company – part of the US Amoco Corporation – late 1980ties embarked upon a strategy for employee involvement – and key words in this strategy included communication, involvement, participation and interaction. A key part of the strategy recognized that meetings were an important part of the way business was conducted in that company.…

Del dette:
Les mer

Konferanser i endring

Tradisjonelle konferanser kan bli langt mer effektive. Monolog fra scenen bør i større grad byttes ut med dialog og samhandling i salen. Er det passive tilskuere eller aktive deltakere som bidrar til å skape endring or resultater vi ønsker oss? Våre møter og konferanser er i endring. Når vi samler en gruppe mennesker som både…

Del dette:
Les mer

Ledelses- og medarbeiderutvikling

Her er en artikkel som anbefales. Den stiller spørsmålstegn ved hvordan mange virksomheter praktiserer og investerer i ledelses- og medarbeiderutvikling. Til tross for årevis av forskning om læring og utvikling kastes det bort milliarder av penger på tiltak som vi «vet» har minimal effekt, og deltakere, beslutningstakere og konsulenter er frustrert. Artikkel belyser sentrale problemstillinger…

Del dette:
Les mer