Skip to content

Uncategorized

Lokal vs. global kunnskap og innovasjon

I Norge har vi en kultur hvor “vi selv vet best”. Vi vil helst gjøre oppgavene selv enn å se om det finnes andre som har ekspertise og slippe dem til. Ut i fra et slikt handlingsmønster skjer det lite ny innovasjon i verdensmålestokk. Det blir heller lokal innovasjon og unødvendig mye ressurser på å…

Del dette:
Les mer

Planlegging av møter

Her får du en oppskrift Middelthon har satt sammen på hvordan planlegge og gjennomføre små møter. Denne er veldig generell, men gir gode innspill for å lage deres egen variant. Ta kontakt for å utvikle et opplegg tilpasset din bedrift.   BEFORE THE MEETING Meeting owner – secure all points on this list is ok…

Del dette:
Les mer

Konferanser i endring

Tradisjonelle konferanser kan bli langt mer effektive. Monolog fra scenen bør i større grad byttes ut med dialog og samhandling i salen. Er det passive tilskuere eller aktive deltakere som bidrar til å skape endring or resultater vi ønsker oss? Våre møter og konferanser er i endring. Når vi samler en gruppe mennesker som både…

Del dette:
Les mer