Skip to content

Endringsarkitekten

Christian Middelthon jobber med design og fasilitering av møter, events og endringsprosesser, med fokus på hvordan oppnå ønsket endring i atferd. Han over 20 års erfaring med design av møter og events for næringslivet. Er mest opptatt av de menneskelige prosessene som angår læring og atferdsendring. Trives kanskje best med å produsere store møteplasser som bidrar til inspirasjon og motivasjon for å drive frem endring. Min CV finner du her...

Chris-usa2016a-2
MDF concept grey

Møter, samhandling og prosesser utgjør betydelige ressurser for en virksomhet.

Kanskje på tide å tenke nytt når du skal samle dine ansatte/kunder for å oppnå endring?

Med et tydelig eierskap, ny kunnskap, effektive verktøy og en fasiliterende rolle plassert sentralt i organisasjonen, vil din virksomhet kunne gjennomføre endringer mer effektivt, ledere ta bedre beslutninger og innovasjonsgraden øke.

Business Case: The Amoco Story

Middelthons tjenester innen møter, samhandling og prosesser.

Kunnskap

Workshops, foredrag, coaching, lesestoff og videoer.

Verktøykasse

Maler, sjekklister, teknologiløsninger, retningslinjer og leverandører.

System

Sette møter, samhandling og prosesser inn i et effektivt system.

Lederverktøy

Tilførsel av ny kunnskap og strategiske verktøy for å utvikle virksomheten.

Rådgiving

Tilgang på de beste råd med innsikt i en verden som endrer seg hyppig.

Nettverk

Et kvalitativt nettverk innenfor bransjen kan gi store fordeler.

Teknologi

Oversikt over alt av løsninger og råd til hvordan velge riktig.

Møtefasiliteter

Møterom som sikrer fokus, effektiv visualisering og samhandling.

Kostnadskontroll

Porteføljestyring av virksomhetens totale møtutgifter og ressurser.

Virkemidlene er de samme når vi rigger til en møteplass enten det er et enkelt lite internt møte, en stor intern samling eller en ekstern møteplass for å lære noe nytt og/eller treffe og nettverke med kunder. Det handler om hvordan kommunisere effektivt, direkte og personlig. Hvordan lytte, se og forstå menneskene du er avhengig av å spille på lag med. Hvordan forklare det vi ønsker å formidle gjennom interaksjon og visualisering slik at mottakeren ikke bare forstår men også opplever, tror og erkjenner med magefølelsen. Ingenting er oppnådd før vi har endret atferden hos målgruppen ut i fra det som var intensjonen. Derfor er et møte eller en møteplass kun en del av en større prosess. Hovedverktøyet vi benytter heter Meeting Design Framework.