Om Christian Middelthon

Jeg er født i 1971 og oppvokst i Stavanger hvor jeg nå også bor. Siden 1997 jobbet med produksjon av møter- og events og de senere årene i skjæringspunktet mellom møter/events, læring, innovasjon, endring og teknologi.


Jeg startet mitt eget eventselskap som 26 åring i 1997. Siden den gang har fagkunnskap, teknologi og forretningsutvikling stått sentralt for alt jeg senere har drevet med.

Gjennom events jobbet jeg med store møter og konferanser som brakte meg videre inn på et nytt fag som kalles møtedesign. Det vil si kunsten hvordan produsere og gjennomføre effektive møter og samhandlingsprosesser for å oppnå ønsket endring i atferd enten det er på individ, gruppe eller organisasjonsnivå.

Jeg har gode analytiske egenskaper hvor jeg evner å se de avgjørende detaljene, så vel som det helhetlige bildet når jeg jobber med endrings- og utviklingsprosjekter.

Jeg ser store muligheter og endringer foran oss i måten vi jobber sammen på gjennom digital transformasjon. Den teknologiske utviklingen for samhandling, visualisering og hvordan vi kan ta bedre beslutninger er bare såvidt begynt.

For å lykkes med å skape en bærekraftig endring i stor skala, kommer vi til kort om vi ikke evner å endre systemene rundt oss fra konkurranse til mer samarbeid. Det er her min «profesjon» krysser mitt politiske engasjement, hvor drømmen er å skape et bedre politisk og økonomisk system for et bærekraftig og rettferdig samfunn.