Skip to content

Middelthons prosjekter

univercity-ver2

Univercity

Univercity er et resultat av mange års utvikling av den "perfekte virksomhet" hvor formålet har vært; læring om læring, samhandling og atferdsendring gjennom møter og gruppeprosesser for å løse egne og felles utfordringer. Med det grunnleggende Univercity representerer har vi ønsket å etablere en ny og innovativ møteplass, hvor formålet er å bidra til å løse de ulike utfordringer rundt bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Målet er å sette et betydelig internasjonalt fotavtrykk i kampen for de bærekraftige målene (Sustainable Development Goals) til United Nations.
Alliansen-forside

Freesport Alliansen

Freesport alliansen sin hovedoppgave er å utvikle de idrettene og klubbene vi representerer gjennom å profesjonalisere driften. Fokus for å få dette til ligger i å skape verdier for det offentlige, våre sponsorer og samarbeidspartnere slik at vi får tilført midler til å gjennomføre. Vårt mål er å skape idrettsglede, livsgnist og bidra til økt folkehelse gjennom å gjøre havet og vannsport mer tilgjengelig, attraktivt og sikkert for alle. Alliansen har i 2018 ca. 600 aktive medlemmer, med mål å øke til 1500 i 2019 og 2500 i 2020. Det er kun for Stavanger og Jæren området. Nasjonale muligheter. Lokalt initiativ og utøvende enhet – nasjonalt samarbeid.

Event Professionals

Vi avsluttet driften i MPI Norway Chapter årskiftet 2017/2018. Samtidig etablerte vi et sterkt partnerskap til MPI internasjonalt gjennom et nytt tilsvarende kompetansenettverk eksklusivt for eventbransjen i Norge under navnet Event Professionals. Jobber du med arrangementer enten det er relatert til næringsliv. offentlig, kultur eller sport er det mye kunnskap å hente her. Nye workshops er under utvikling så følg med på nettsiden.
Boken 2017

Bokprosjektet

Christian har alltid hatt en brennende interesse for å skape endring gjennom utvikling av effektive møter og samlinger. Derav de tilhørende fagområder slik som fasilitering, prosessledelse, atferdsøkonomi kommunikasjon, psykologi og organisasjonsutvikling. Boken er et pågående prosjekt som har pågått siden 2008. Den er et resultat av over 20 års erfaring hvorav de siste 9 år med fokus på forskning og utvikling innen alt som har med atferdsendring å gjøre i små og store virksomheter. Boken tar for seg aktuelle problemstillinger og bidrar med nye løsninger rundt temaene ledelse, problemløsing, læring og motivasjon for å oppnå endring. Møter og samhandling mellom mennesker utgjør en av de største og viktigste ressursene i enhver virksomhet og prosjekt.

The Meeting Industry Project

Meeting Industry prosjektet har til formål å samle alle næringer og aktører hvor møter, events og mellommenneskelig interaksjon utgjør en del av deres virksomhet. Målet med prosjektet er å etablere et community for å kunne samarbeide om kunnskapsutvikling innenfor temaene læring, problemløsing og endring. Her vil i hovedsak kommunikasjon og psykologi stå sentralt, som igjen kan relateres til innovasjon, samhandling, salg, markedføring og utvikling av både mennesker og virksomheter. Prosjektet er det første i sitt slag som bygger en bro på tvers av en rekke ulike næringer for å kunne diskutere og løse samfunnsøkonomiske og bærekraftige utfordringer. Fra 01.01.2018 endres prosjektet til "Univercity" - se egen prosjektbeskrivelse på denne siden.

MeetingConsult

MeetingConsult er konsulentselskapet til Christian Middelthon med historikk tilbake til 1997. Den gang grunnlagt som et eventbyrå. Etter å ha jobbet med noen av de største prosjektene, møtene og arrangementene i over ti år skiftet virksomheten retning og navn til MeetingConsult i 2008. MeetingConsult tilbyr alt innen rådgiving, konseptutvikling, møtedesign og fasilitering av grupper i utviklings- og endringsprosesser.
design-center-logo

Design Center

Tenk deg et stort rom med alt av hjelpemidler for å hjelpe enhver gruppe mennesker med å forklare og visualisere problemer og løsninger på en rask og oversiktlig måte. Tenk hvor raskt møter og prosesser vil kunne gjennomføres, kvaliteten sikres og hvor mye penger en bedrift vil kunne spare. Vi kaller dette et Design Center men går også under andre navn slik som "war-room" eller samhandlingsrom. Teknologiske visualiserings- og samhandlingsløsninger er viktige hjelpemidler men utgjør bare en liten del. Løsningen er sentrert rundt psykologien i hvordan vi mennesker tenker, kommuniserer og samarbeider i møter med andre mennesker. Et Design Center er svært ettertraktet både som interne rom i bedriften men også blant tilbydere av møtefasiliteter.

Meeting Design Framework

Meeting Design Framework er et rammeverk og sjekkliste for å sikre en effektiv prosess ved problemløsing, innovasjon og læring for å oppnå ønsket atferdsendring gjennom samhandling. Rammeverket er utviklet for alle typer og størrelser av møter - eksempelvis prosjektmøter, idemøter, strategisamlinger, workshops, konferanser, messer, etc. Elementene i rammeverket benyttes av de fleste virksomheter og organisasjoner verden over, men oftest på en ubevisst og ukontrollert måte - noe som bidrar til ineffektive møter og dårlige beslutninger. Med Meeting Design Framework vil du kunne sikre effekten hver gang.
CA logo

Change Agency

Alt som har med læring, endring og atferdsendring å gjøre bør ledes av en egen enhet i organisasjonen. Det handler om innovasjon, endringsprosesser, omstilling, møter, fasilitering og samhandling med mer. Dette er blitt så store og krevende tema at ledere ikke har mulighet å styre dette selv. Middelthon har i flere år jobbet med utvikling av et eget konsept på dette, som gjør at mellomstore og store virksomheter kan utvikles til å bli mer effektive og innovative.
meeting-tolbox

Meeting Toolbox

De fleste setter stor pris på en verktøykasse som er lett tilgjengelig, lett å bruke og gir mening til arbeidet og oppgavene i forbindelse med møter. Meeting Toolbox er utviklet gjennom mange år av spesialister og mennesker i ulike roller hvor det kreves maler, sjekklister, kjøreplaner og teknologiske løsninger til de ulike typer møter og arrangementer. Meeting Toolbox benyttes av alle, enten du er en ekspert på møter og arrangementer eller er en amatør som trenger gode råd og verktøy for å kunne sikre kvaliteten. Her finner du til og med verktøy for å kunne måle effekten (ROI) av et møte/arrangement.
FASILITATORER NETTVERK

Fasilitatorer & endringsagenter

Fasilitatorer og endringsagenter - er et nettverk som vi har startet opp i Oslo og Stavanger. Fasilitering, endringsledelse, atferdsøkonomi, møtedesign, design thinking, samhandling, innovasjonsledelse osv. blir stadig viktigere og mer komplekse områder dagens ledere bør ha kunnskap om. Det smarteste er å benytte egne eksperter som har kompetanse på det aktuelle. Formålet er nettverksmøter hvor vi inviterer til dialog omkring kunnskap og kompetanse, samt hva som skjer internasjonalt, trender og nye muligheter.
changeovation-logo31

ChangeOvation

ChangeOvation står for Change By Innovation. I dette konseptet er det utviklet innovative løsninger for hvordan endre dagens systemer og kontekster i forhold til å skape endring i en virksomhet. Vi vet at det å endre atferd er nær sagt umulig om man ikke først endrer konteksten rundt menneskene det angår. Dette vil bidra til langt større effektivitet og man kan ta bedre beslutninger. Bidrar også til både samfunns- eller bedriftsøkonomisk verdiskaping og ikke personlige gevinster. Fra 2018 inngår ChangeOvation som et prosjekt under Univercity.

PROSJEKTER UTENFOR KJERNEVIRKSOMHETEN

sponsorvalue-logo

SponsorValue

Middelthon har jobbet med ulike problemstillinger vedrørende sponsing, sponsoravtaler og eksponeringsverdi, spesielt gjennom møteplasser og arrangementer. Et bra oppsett og konsept for hvordan få sponsorer og hva som gir merverdi for begge parter er avgjørende for å lykkes. SponsorValue er et konsept utviklet for sponsorobjekter som ønsker å gjøre seg mer attraktive gjennom å skape en profesjonell ramme og et innhold som gir en vinn-vinn for begge parter. SponsorValue er også et system for hvordan fastsette verdien av sponsing.
cm-logo-hvit-bakgr

Genuine People

Tar du den nye digitale valutaen slik som AirBnB, Uber pluss et uendelig hav av andre tjenester og slår sammen med sosiale medier og fremtidige løsninger, vil du oppdage at dette er med på å skape en helt ny tjenesteplattform. Denne plattformen kaller vi for "social identity value" hvor det handler om den verdien vi setter på en person i forhold til de ulike egenskapene denne representerer. Genuine People er et start-up prosjekt mellom flere ulike aktører.
logo no

Opplevelser.no

Opplevelser.no var et eventselskap som ble drevet av Middelthon fra 1997 frem til 2007. Det foreligger noen nye ideer for hva domenet skal kunne benyttes til, men det er foreløpig kun løse planer. Har du en ide og ressurser til å gjøre noe hvor opplevelser.no kan fungere, ta kontakt.
cm-logo-hvit-bakgr

Linkman

Linkman er IT prosjekt Middelthon startet i 1997. Prosjektet er en løsning som knytter sammen informasjonsdata på internett i et kode grensesnitt lignende API, bare enklere og bedre. Selve ideen er fremdeles ikke tatt i bruk og Linkman som konsept vil derfor ligge tilgjengelig frem til nye muligheter dukker opp.